اولین دلیل این است که اصولا طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متاسفانه ساختارهای ستادی و اجرایی استان‌ها برای مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشت‌پذیری قاچاق به سطح عرضه پیش از۸۰‌درصد است.

دلیل دوم این است که هیچ‌کدام از قوانین موضوعه مربوط به واردات بی‌رویه کالا به کشور ازجمله مسافری، ته لنجی، ملوانی، گذر مرزی، گمرکات و ... تغییر نیافته است، بنابراین شیوه‌های ورود کالا به کشور همچنان دچار معضلات قبلی است.  سومین دلیل این است که اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور کار قرار ندارد و شیوه‌های قبلی ورود کالا از مناطق آزاد، پابرجاست.  اما دلیل آخر و مهم‌ترین مطلب اینکه طی دو سال‌گذشته تمام نهاده‌های تولید بیش از ۱۲۰‌درصد تورم داشته‌اند، ولی نرخ ارز رسمی طی دو سال‌گذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک نیز دارد عملا رقابت را غیرممکن کرده است.

این نامه افزود: اینکه با چه منطق و استدلالی آمارهای قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام می‌شود و همزمان برخوردی صورت نمی‌گیرد، مورد پرسش و مطالبه جدی بخش‌خصوصی است.