به گزارش سایت نساجی  امروز به نقل از خبرگزاری مهر، بر این اساس، در سه‌گروه صنعتی نزدیک به نیمی از کل واحدهای مذکور فعالیت می‌کنند که در صدر آنها گروه «سایر محصولات کانی‌‌‌های غیرفلزی» است که در این گروه ۱۵‌هزار و ۴۴۹واحد مشغول فعالیت هستند که زمینه اشتغال ۳۸۰‌هزار نفر را فراهم کرده‌اند. همچنین در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» ۸‌هزار و ۱۷۷واحد با اشتغال ۳۵۶‌هزار نفر و در گروه «محصولات از لاستیک و پلاستیک» ۷‌هزار و ۴۰۳واحد با اشتغال ۱۷۷‌هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

همچنین گروه‌‌‌های «جمع‌‌‌آوری، تصفیه و توزیع آب» با دوواحد فعال و اشتغال ۲۸نفر، گروه «تولید انرژی» با ۱۲واحد فعال و اشتغال ۱۶۲نفر و گروه «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌‌‌های مشابه» با ۱۸واحد فعال و اشتغال ۴۰۰نفر کمترین واحدهای فعال را دارند. همچنین بررسی وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد داشتن واحدهای فعال صنعتی و معدنی حاکی است که از بیش از ۷۳‌هزار واحد فعال فقط ۲‌هزار و ۲۷۵واحد در این مناطق حضور دارند؛ یعنی این مناطق با وجود اینکه قوانین و تشریفات گمرکی سهل‌تری دارند، فقط میزبان ۱/ ۳‌درصد از واحدهای صنعتی و معدنی فعال در کشور هستند.