در این نامه آمده است: عطف به نامه شماره مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷ مقام وقت وزارت متبوع در خصوص برقراری ممنوعیت صادراتی تعدادی از اقلام، مورخ ۰۴/ ۰۵/ ۱۴۰۲ دفتر حقوقی وزارت متبوع ، قاضی شعبه اجرای احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۲۰۸۱ مورخ ۲۲/ ۰۹/ ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال پاراگرف سوم نامه صدرالذکر ایفاد می‌شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای‌اقتصاد، به استحضار می‌رساند اگرچه ممنوعیت صادراتی برخی از اقلام ذی‌ربط طی مکاتباتی به شرح ذیل قبلا مرتفع شده است علی‌ای‌حال با عنایت به ضرورت التزام به آرای صادره از سوی مراجع قضایی بدین وسیله مراتب لغو ممنوعیت صادرات کالاهای مندرج در پاراگراف سوم بخشنامه وزارت متبوع به شماره ۲۶۹۸۸۸/ ۶۰ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷ شامل کاغذ و و کارتن بسته‌بندی فیلم با کد تعرفه ۳۹۲۰۲۰۲۰، فیلم پلی استر شفاف با کد تعرفه ۳۹۲۰۶۹۹۰، تخم‌مرغ خوراکی و غیر‌خوراکی جوجه یک‌روزه پیله کرم ابریشم خام، ضایعات ابریشم و نخ ابریشم پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده‌شده جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی اعلام می‌شود.